Glomulser Web Hosting

Call now! (ID:156731)
+1-855-211-0932
Home{{vps_openvz_plans_short_title}}

{{vps_openvz_plans_short_title}}


OVZ09 OVZ08 OVZ06 OVZ07 OVZ10 OVZ04
{{plan_vps_openvz_note_1}}
{{plan_vps_openvz_note_2}}
{{plan_vps_openvz_note_3}}
{{plan_vps_openvz_note_4}}
{{max_price_plan_vps_openvz_note}}
{{min_price_plan_vps_openvz_note}}
5 CPU Cores 4 CPU Cores 3 CPU Cores 4 CPU Cores 5 CPU Cores 2 CPU Cores
10 GB RAM 9 GB RAM 6 GB RAM 8 GB RAM 11 GB RAM 4 GB RAM
270 GB Storage 225 GB Storage 135 GB Storage 180 GB Storage 330 GB Storage 90 GB Storage
9 TB Data Transfer 8 TB Data Transfer 6 TB Data Transfer 7 TB Data Transfer 10 TB Data Transfer 4 TB Data Transfer
Managed Server Managed Server Managed Server Managed Server Managed Server Managed Server
132.88 / month 114.24 / month 76.86 / month 96.26 / month 169.17 / month 54.07 / month
Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans
           

{{vps_openvz_feature_listing_title_1}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_1}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_2}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_2}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_3}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_3}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_4}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_4}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_5}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_5}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_6}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_6}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_7}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_7}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_8}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_8}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_9}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_9}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_10}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_10}}


OpenVZ VPS plan OVZ09 Platform: Linux
CPU Cores: 5
RAM: 10 GB
Space: 270 GB
Bandwidth: 9 TB
Management: Managed
132.88 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ08 Platform: Linux
CPU Cores: 4
RAM: 9 GB
Space: 225 GB
Bandwidth: 8 TB
Management: Managed
114.24 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ06 Platform: Linux
CPU Cores: 3
RAM: 6 GB
Space: 135 GB
Bandwidth: 6 TB
Management: Managed
76.86 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ07 Platform: Linux
CPU Cores: 4
RAM: 8 GB
Space: 180 GB
Bandwidth: 7 TB
Management: Managed
96.26 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ10 Platform: Linux
CPU Cores: 5
RAM: 11 GB
Space: 330 GB
Bandwidth: 10 TB
Management: Managed
169.17 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ04 Platform: Linux
CPU Cores: 2
RAM: 4 GB
Space: 90 GB
Bandwidth: 4 TB
Management: Managed
54.07 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ01 Platform: Linux
CPU Cores: 1
RAM: 1 GB
Space: 30 GB
Bandwidth: 1 TB
Management: Non-managed
12.66 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ02 Platform: Linux
CPU Cores: 1
RAM: 2 GB
Space: 50 GB
Bandwidth: 2 TB
Management: Non-managed
26.62 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ03 Platform: Linux
CPU Cores: 2
RAM: 3 GB
Space: 70 GB
Bandwidth: 3 TB
Management: Non-managed
40.97 /mo
OpenVZ VPS plan OVZ05 Platform: Linux
CPU Cores: 3
RAM: 5 GB
Space: 110 GB
Bandwidth: 5 TB
Management: Managed
67.16 /mo